Jurnal Pemuliaan Tanaman Hutan (JPTH)

ADMIN | Kamis , 22-Okt-2020

Jurnal Pemuliaan Tanaman Hutan adalah publikasi ilmiah resmi dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan. Jurnal ini menerima dan mempublikasikan tulisan hasil penelitian berbagai aspek yang berhubungan bioscience seperti silvikultur/budidaya, perbenihan, pemuliaan, genetika, bioteknologi, hma/penyakit, fisiologi dan konservasi genetik.

                                                                         

 

      Vol 7 No 1 Tahun 2013                 Vol 7 No 2 Tahun 2013                  Vol 7 No 3 Tahun 2013                

                                                                          
      Vol 8 No 1 Tahun 2014                Vol 8 No 2 Tahun 2014                   Vol 8 No 3 Tahun 2014                                                                                                           

                                                                          

      Vol 9 No 1 Tahun 2015                Vol 9 No 2 Tahun 2015                   Vol 9 No 3 Tahun 2015                                 

                                                                                                          

     Vol 10 No 1 Tahun 2016               Vol 10 No 2 Tahun 2016                Vol 11 No 1 Tahun 2017             Vol 11 No 2 Tahun 2017

                                                                                                      

      Vol 12 No 1 Tahun 2018               Vol 12 No 2 Tahun 2018                Vol 13 No 1 Tahun 2019             Vol 13 No 2 Tahun 2019

            

       Vol 14 No 1 Tahun 2020