Mengenal Pendiri Dinasti Abbasiyah yang Berpengaruh

Posted on

Mengenal Pendiri Dinasti Abbasiyah yang Berpengaruh

Daulah Abbasiyah didirikan oleh kelompok Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu al-‘Abbas as-Saffah pada tahun 750 M, setelah berhasil menggulingkan kekuasaan Dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama lebih dari lima abad, dan menjadi salah satu dinasti Islam termasyhur sepanjang sejarah.

Selama masa Daulah Abbasiyah, peradaban Islam mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, menjadi pusat peradaban dan kebudayaan Islam pada waktu itu. Daulah Abbasiyah juga memberikan banyak kontribusi penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti pengembangan sistem angka Arab dan pendirian perpustakaan-perpustakaan besar.

Daulah Abbasiyah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban Islam dan dunia secara keseluruhan. Warisan Daulah Abbasiyah masih dapat dirasakan hingga saat ini, dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang telah diwariskannya.

Daulah Abbasiyah Didirikan Oleh

Daulah Abbasiyah merupakan salah satu dinasti Islam terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah. Berikut adalah 10 aspek penting mengenai Daulah Abbasiyah yang didirikan oleh kelompok Abbasiyah:

 • Pemimpin: Abu al-‘Abbas as-Saffah
 • Tahun berdirinya: 750 M
 • Ibu kota: Baghdad
 • Masa kejayaan: Abad ke-8 dan ke-9 M
 • Kontribusi intelektual: Pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat
 • Kemajuan ekonomi: Perdagangan dan pertanian berkembang pesat
 • Pengaruh budaya: Pusat peradaban dan kebudayaan Islam
 • Toleransi beragama: Menghormati hak-hak non-Muslim
 • Perebutan kekuasaan: Konflik internal melemahkan dinasti
 • Keruntuhan: Ditaklukkan oleh bangsa Mongol pada tahun 1258 M

Kesepuluh aspek ini saling terkait dan membentuk gambaran yang komprehensif tentang Daulah Abbasiyah. Para pemimpin Abbasiyah adalah pelindung ilmu pengetahuan dan budaya, dan masa pemerintahan mereka ditandai dengan kemajuan pesat dalam berbagai bidang. Baghdad menjadi pusat peradaban Islam, dan para sarjana dari seluruh dunia berkumpul di sana untuk belajar dan mengajar. Daulah Abbasiyah juga merupakan kekuatan ekonomi yang besar, dengan perdagangan dan pertanian yang berkembang pesat. Namun, perebutan kekuasaan internal dan ancaman dari luar pada akhirnya menyebabkan keruntuhan dinasti.

Pemimpin

Abu al-‘Abbas as-Saffah adalah pendiri dan khalifah pertama Daulah Abbasiyah. Dialah yang mempersatukan kelompok Abbasiyah dan memimpin pemberontakan yang menggulingkan kekuasaan Dinasti Umayyah. As-Saffah dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan visioner, dan di bawah kepemimpinannya, Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang.

Peran as-Saffah sebagai pemimpin sangat penting bagi berdirinya Daulah Abbasiyah. Dialah yang menyatukan berbagai kelompok yang mendukung Abbasiyah dan memimpin mereka menuju kemenangan. As-Saffah juga meletakkan dasar bagi sistem pemerintahan Abbasiyah, yang akan terus digunakan selama berabad-abad.

Kepemimpinan as-Saffah juga sangat penting bagi perkembangan intelektual dan budaya Daulah Abbasiyah. As-Saffah adalah seorang pelindung ilmu pengetahuan dan seni, dan di bawah kepemimpinannya, Baghdad menjadi pusat peradaban Islam. Para sarjana dari seluruh dunia datang ke Baghdad untuk belajar dan mengajar, dan masa pemerintahan as-Saffah ditandai dengan kemajuan besar dalam bidang filsafat, matematika, dan astronomi.

Tahun berdirinya

Pendirian Daulah Abbasiyah pada tahun 750 M merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Tahun tersebut menandai dimulainya sebuah era baru, yang akan berlangsung selama lebih dari lima abad dan meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi peradaban Islam dan dunia.

 • Pemberontakan dan Kemenangan

  Tahun 750 M adalah tahun ketika kelompok Abbasiyah berhasil menggulingkan kekuasaan Dinasti Umayyah dan mendirikan Daulah Abbasiyah. Pemberontakan Abbasiyah dimulai pada tahun 747 M, dan setelah beberapa tahun pertempuran, mereka berhasil mengalahkan pasukan Umayyah dan merebut kekuasaan.

 • Pemindahan Ibu Kota

  Setelah mendirikan Daulah Abbasiyah, kelompok Abbasiyah memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Damaskus ke Baghdad. Baghdad didirikan pada tahun 762 M dan dengan cepat menjadi pusat peradaban dan kebudayaan Islam.

 • Perkembangan Intelektual

  Masa pemerintahan Abbasiyah ditandai dengan perkembangan intelektual yang pesat. Para khalifah Abbasiyah adalah pelindung ilmu pengetahuan dan seni, dan mereka mendirikan banyak perpustakaan dan lembaga pendidikan. Baghdad menjadi pusat belajar yang menarik para sarjana dari seluruh dunia Islam.

 • Pengaruh Global

  Daulah Abbasiyah memiliki pengaruh global yang besar. Kekhalifahan Abbasiyah membentang dari Spanyol hingga India, dan para khalifah Abbasiyah menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara di Eropa dan Asia.

Tahun berdirinya Daulah Abbasiyah pada tahun 750 M adalah peristiwa penting yang membentuk jalannya sejarah Islam. Kekhalifahan Abbasiyah menjadi pusat peradaban dan kebudayaan Islam selama berabad-abad, dan warisannya terus dirasakan hingga saat ini.

Ibu kota

Pemindahan ibu kota kekhalifahan dari Damaskus ke Baghdad pada tahun 762 M merupakan peristiwa penting dalam sejarah Daulah Abbasiyah. Baghdad dengan cepat menjadi pusat peradaban dan kebudayaan Islam, dan perkembangannya sangat terkait dengan kebangkitan dan kejayaan Daulah Abbasiyah.

Baca Juga  Nilai Estetika: Pengertian, Peran, dan Manfaatnya

 • Pusat Perdagangan dan Kekayaan

  Baghdad terletak di jalur perdagangan yang strategis, dan dengan cepat menjadi pusat perdagangan dan kekayaan. Para pedagang dari seluruh dunia Islam dan beyond berkumpul di Baghdad, dan kota ini menjadi pusat pertukaran barang dan ide.

 • Pusat Intelektual dan Budaya

  Para khalifah Abbasiyah adalah pelindung ilmu pengetahuan dan seni, dan mereka mendirikan banyak perpustakaan dan lembaga pendidikan di Baghdad. Baghdad menjadi pusat belajar yang menarik para sarjana dari seluruh dunia Islam, dan kota ini menjadi pusat perkembangan intelektual dan budaya.

 • Pusat Kekuasaan dan Pengaruh

  Sebagai ibu kota kekhalifahan, Baghdad adalah pusat kekuasaan dan pengaruh. Para khalifah Abbasiyah memerintah dari Baghdad, dan mereka memiliki pengaruh yang besar terhadap urusan politik, ekonomi, dan agama di seluruh dunia Islam.

 • Simbol Kejayaan dan Kekuatan

  Baghdad menjadi simbol kejayaan dan kekuatan Daulah Abbasiyah. Kota ini adalah kota yang besar dan megah, dan arsitekturnya mencerminkan kekuasaan dan kemakmuran kekhalifahan.

Perkembangan Baghdad sebagai ibu kota Daulah Abbasiyah sangat terkait dengan kebangkitan dan kejayaan kekhalifahan. Baghdad menjadi pusat peradaban dan kebudayaan Islam, dan kota ini memainkan peran penting dalam perkembangan intelektual, ekonomi, dan politik dunia Islam.

Masa kejayaan

Masa kejayaan Daulah Abbasiyah pada abad ke-8 dan ke-9 M merupakan salah satu periode paling penting dalam sejarah Islam. Pada masa ini, kekhalifahan mencapai puncak kejayaan di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, budaya, dan intelektual.

Salah satu faktor yang berkontribusi pada masa kejayaan ini adalah berdirinya Daulah Abbasiyah pada tahun 750 M. Para khalifah Abbasiyah adalah pelindung ilmu pengetahuan dan seni, dan mereka mendirikan banyak perpustakaan dan lembaga pendidikan. Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, menjadi pusat peradaban dan kebudayaan Islam pada waktu itu.

Kemajuan intelektual dan budaya pada masa kejayaan Daulah Abbasiyah sangatlah pesat. Para sarjana dari seluruh dunia Islam berkumpul di Baghdad untuk belajar dan mengajar, dan banyak karya ilmiah penting dihasilkan pada masa ini. Filsafat, matematika, astronomi, dan kedokteran hanyalah beberapa bidang yang mengalami kemajuan pesat pada masa kejayaan Daulah Abbasiyah.

Masa kejayaan Daulah Abbasiyah juga ditandai dengan perkembangan ekonomi yang pesat. Perdagangan dan pertanian berkembang pesat, dan kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Baghdad menjadi pusat perdagangan internasional, dan para pedagang dari seluruh dunia datang ke kota itu untuk berdagang.

Masa kejayaan Daulah Abbasiyah merupakan salah satu periode paling penting dalam sejarah Islam. Kemajuan intelektual, budaya, dan ekonomi yang dicapai pada masa ini sangatlah pesat, dan warisannya masih dirasakan hingga saat ini.

Kontribusi intelektual

Pada masa Daulah Abbasiyah, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat yang sangat pesat. Hal ini tidak lepas dari peran para khalifah Abbasiyah yang sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Khalifah al-Mansur, misalnya, mendirikan Baitul Hikmah, sebuah lembaga penerjemahan yang menerjemahkan banyak karya ilmiah dari bahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Khalifah Harun ar-Rasyid juga dikenal sebagai pelindung ilmu pengetahuan dan seni.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat pada masa Daulah Abbasiyah sangat berpengaruh terhadap perkembangan peradaban Islam secara keseluruhan. Para ilmuwan dan filsuf Muslim pada masa itu banyak memberikan kontribusi penting dalam berbagai bidang, seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Misalnya, al-Khawarizmi mengembangkan ilmu aljabar, Ibnu Sina mengembangkan ilmu kedokteran, dan al-Farabi mengembangkan ilmu filsafat.

Kontribusi intelektual yang diberikan oleh para ilmuwan dan filsuf Muslim pada masa Daulah Abbasiyah sangat penting bagi perkembangan peradaban manusia secara keseluruhan. Banyak karya ilmiah yang dihasilkan pada masa itu masih menjadi rujukan penting hingga saat ini. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat pada masa Daulah Abbasiyah juga menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya Renaissance di Eropa.

Kemajuan ekonomi

Kemajuan ekonomi pada masa Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari peran para khalifah yang mendukung perkembangan perdagangan dan pertanian. Khalifah Harun ar-Rasyid, misalnya, dikenal sebagai pelindung para pedagang dan petani. Ia membangun jalan-jalan dan kanal-kanal untuk memudahkan perdagangan, serta memberikan insentif kepada para petani untuk meningkatkan produksi pertanian.

 • Perkembangan Perdagangan

  Perdagangan berkembang pesat pada masa Daulah Abbasiyah. Para pedagang dari seluruh dunia datang ke Baghdad, ibu kota kekhalifahan, untuk berdagang. Baghdad menjadi pusat perdagangan internasional, dan barang-barang dari berbagai penjuru dunia diperdagangkan di kota itu.

 • Perkembangan Pertanian

  Pertanian juga mengalami perkembangan yang pesat pada masa Daulah Abbasiyah. Para petani mengembangkan teknik-teknik pertanian baru, dan mereka juga memanfaatkan sistem irigasi yang canggih. Hal ini menyebabkan peningkatan produksi pertanian, dan kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

 • Pengaruh terhadap Peradaban Islam

  Kemajuan ekonomi pada masa Daulah Abbasiyah sangat berpengaruh terhadap perkembangan peradaban Islam secara keseluruhan. Kemakmuran ekonomi memungkinkan para khalifah untuk membangun proyek-proyek infrastruktur, seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit. Kemakmuran ekonomi juga mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan seni.

Baca Juga  Temukan Manfaat Kebugaran Jantung yang Terungkap Angka

Kemajuan ekonomi pada masa Daulah Abbasiyah merupakan salah satu faktor yang membuat kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia pada waktu itu. Kemajuan ekonomi ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan peradaban Islam secara keseluruhan.

Pengaruh budaya

Pengaruh budaya Daulah Abbasiyah sangat besar terhadap perkembangan peradaban Islam. Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, menjadi pusat peradaban dan kebudayaan Islam pada waktu itu. Para sarjana dari seluruh dunia Islam berkumpul di Baghdad untuk belajar dan mengajar, dan banyak karya ilmiah penting dihasilkan pada masa ini.

Kemajuan intelektual dan budaya pada masa Daulah Abbasiyah tidak lepas dari peran para khalifah yang sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Khalifah al-Mansur, misalnya, mendirikan Baitul Hikmah, sebuah lembaga penerjemahan yang menerjemahkan banyak karya ilmiah dari bahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Khalifah Harun ar-Rasyid juga dikenal sebagai pelindung ilmu pengetahuan dan seni.

Pengaruh budaya Daulah Abbasiyah sangat penting bagi perkembangan peradaban Islam secara keseluruhan. Kemajuan intelektual dan budaya yang dicapai pada masa ini sangatlah pesat, dan warisannya masih dirasakan hingga saat ini. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat pada masa Daulah Abbasiyah juga menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya Renaissance di Eropa.

Toleransi Beragama

Daulah Abbasiyah dikenal dengan sikap toleransinya terhadap non-Muslim. Sikap ini merupakan warisan dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya menghormati hak-hak semua manusia, termasuk mereka yang berbeda keyakinan.

 • Perlindungan Hukum

  Khalifah Abbasiyah mengeluarkan dekrit-dekrit yang melindungi hak-hak non-Muslim, seperti kebebasan beribadah dan menjalankan hukum agamanya masing-masing. Mereka juga menjamin keamanan dan hak milik non-Muslim.

 • Pengaruh Persia

  Toleransi Abbasiyah juga dipengaruhi oleh budaya Persia yang menghargai keragaman agama. Banyak pejabat tinggi Abbasiyah berasal dari Persia, dan mereka membawa serta tradisi toleransi ini.

 • Kebutuhan Politik

  Toleransi juga merupakan kebijakan politik yang bijaksana. Non-Muslim merupakan mayoritas penduduk kekhalifahan, sehingga sikap toleran membantu menjaga stabilitas dan mencegah pemberontakan.

 • Kemajuan Intelektual

  Sikap toleran menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan intelektual. Pertukaran ide antara Muslim dan non-Muslim berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni.

Toleransi beragama pada masa Daulah Abbasiyah merupakan bukti komitmen kekhalifahan terhadap keadilan dan pluralisme. Sikap ini menjadi teladan bagi peradaban lain dan berkontribusi pada kejayaan intelektual dan budaya Daulah Abbasiyah.

Perebutan kekuasaan

Perebutan kekuasaan dan konflik internal merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran dan akhirnya keruntuhan Daulah Abbasiyah. Konflik-konflik ini terjadi karena berbagai faktor, di antaranya:

 • Perebutan tahta di antara anggota keluarga Abbasiyah
 • Pemberontakan dari kelompok-kelompok yang tidak puas
 • Campur tangan dari kekuatan asing

Konflik-konflik ini menyebabkan ketidakstabilan politik dan melemahkan kekuasaan pusat. Para khalifah Abbasiyah menjadi semakin lemah dan tidak mampu mengendalikan wilayah kekuasaannya secara efektif. Hal ini menyebabkan hilangnya wilayah dan kemunduran ekonomi.

Perebutan kekuasaan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran intelektual dan budaya pada masa Daulah Abbasiyah. Konflik-konflik ini menyebabkan hilangnya dukungan bagi para ilmuwan dan seniman, serta penghancuran perpustakaan dan pusat-pusat kebudayaan.

Dengan demikian, perebutan kekuasaan dan konflik internal merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kemunduran dan keruntuhan Daulah Abbasiyah. Hal ini menunjukkan pentingnya stabilitas politik dan persatuan untuk kelangsungan sebuah dinasti atau pemerintahan.

Keruntuhan

Penaklukan Baghdad oleh bangsa Mongol pada tahun 1258 M merupakan peristiwa penting dalam sejarah Daulah Abbasiyah. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Abbasiyah yang telah berkuasa selama lebih dari lima abad.

Penaklukan bangsa Mongol disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

 • Lemahnya kekuasaan pusat akibat konflik internal
 • Kemunduran ekonomi yang menyebabkan ketidakpuasan rakyat
 • Keunggulan militer bangsa Mongol yang memiliki persenjataan dan taktik yang lebih maju
Baca Juga  Struktur Teks Tanggapan: Panduan Menyusun Teks Tanggapan Efektif

Penaklukan Baghdad oleh bangsa Mongol berdampak besar bagi Daulah Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah runtuh, dan wilayah kekuasaannya terpecah-pecah. Bangsa Mongol menghancurkan banyak bangunan dan perpustakaan, yang menyebabkan hilangnya banyak pengetahuan dan budaya yang berharga.

Penaklukan bangsa Mongol juga berdampak jangka panjang bagi dunia Islam. Penaklukan ini menandai berakhirnya periode keemasan Islam, dan dunia Islam memasuki periode kemunduran. Butuh waktu berabad-abad bagi dunia Islam untuk pulih dari penaklukan bangsa Mongol.

Pertanyaan Umum tentang Daulah Abbasiyah

Berikut adalah beberapa pertanyaan umum tentang Daulah Abbasiyah, beserta jawabannya:

Pertanyaan 1: Kapan Daulah Abbasiyah didirikan?

Jawaban: Daulah Abbasiyah didirikan pada tahun 750 M.

Pertanyaan 2: Siapa yang mendirikan Daulah Abbasiyah?

Jawaban: Daulah Abbasiyah didirikan oleh kelompok Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu al-‘Abbas as-Saffah.

Pertanyaan 3: Di mana ibu kota Daulah Abbasiyah?

Jawaban: Ibu kota Daulah Abbasiyah adalah Baghdad.

Pertanyaan 4: Apa saja kontribusi penting Daulah Abbasiyah?

Jawaban: Daulah Abbasiyah memberikan banyak kontribusi penting, di antaranya pengembangan ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan arsitektur.

Pertanyaan 5: Kapan Daulah Abbasiyah runtuh?

Jawaban: Daulah Abbasiyah runtuh pada tahun 1258 M setelah ditaklukkan oleh bangsa Mongol.

Pertanyaan 6: Apa warisan Daulah Abbasiyah?

Jawaban: Warisan Daulah Abbasiyah masih dapat dirasakan hingga saat ini, dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang telah diwariskannya.

Demikianlah beberapa pertanyaan umum tentang Daulah Abbasiyah. Semoga informasi ini bermanfaat.

Baca juga: Sejarah Daulah Abbasiyah

Tips Mengeksplorasi “Daulah Abbasiyah Didirikan Oleh”

Untuk mengeksplorasi topik “Daulah Abbasiyah Didirikan Oleh” secara mendalam, berikut adalah beberapa tips yang dapat Anda ikuti:

Tip 1: Pahami Konteks Sejarah

Mulailah dengan memahami konteks sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Pelajari tentang peristiwa-peristiwa yang mendahului berdirinya dinasti ini, seperti keruntuhan Dinasti Umayyah dan peran kelompok Abbasiyah.

Tip 2: Kumpulkan Sumber yang Andal

Kumpulkan sumber-sumber yang andal, seperti buku-buku sejarah, jurnal akademik, dan dokumen resmi. Sumber-sumber ini akan memberikan informasi yang akurat dan mendalam tentang Daulah Abbasiyah.

Tip 3: Fokus pada Tokoh Kunci

Tokoh-tokoh kunci seperti Abu al-‘Abbas as-Saffah, al-Mansur, dan Harun al-Rasyid memainkan peran penting dalam berdirinya dan perkembangan Daulah Abbasiyah. Pelajari tentang latar belakang, kontribusi, dan pengaruh mereka.

Tip 4: Jelajahi Kontribusi Intelektual

Daulah Abbasiyah dikenal dengan kontribusinya yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni. Pelajari tentang pendirian Baitul Hikmah, perkembangan matematika, astronomi, dan kedokteran pada masa ini.

Tip 5: Analisis Kemunduran dan Keruntuhan

Seperti semua dinasti, Daulah Abbasiyah juga mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Pelajari tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran ini, seperti perebutan kekuasaan, konflik internal, dan serangan dari luar.

Kesimpulan

Dengan mengikuti tips ini, Anda dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang berdirinya Daulah Abbasiyah dan pengaruhnya terhadap sejarah Islam dan peradaban dunia.

Kesimpulan

Daulah Abbasiyah merupakan salah satu dinasti Islam terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah. Didirikan oleh kelompok Abbasiyah pada tahun 750 M, dinasti ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-8 dan ke-9 M.

Selama masa pemerintahannya, Daulah Abbasiyah memberikan kontribusi penting bagi perkembangan peradaban Islam. Baghdad, ibu kota dinasti ini, menjadi pusat ilmu pengetahuan, filsafat, dan kebudayaan. Daulah Abbasiyah juga mengembangkan sistem pemerintahan yang canggih dan memajukan perdagangan dan pertanian.

Namun, perebutan kekuasaan internal dan serangan dari luar pada akhirnya menyebabkan kemunduran dan keruntuhan dinasti ini. Daulah Abbasiyah ditaklukkan oleh bangsa Mongol pada tahun 1258 M, mengakhiri lebih dari lima abad kekuasaan Abbasiyah.

Warisan Daulah Abbasiyah masih dapat dirasakan hingga saat ini. Kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni terus menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran. Daulah Abbasiyah adalah bukti kehebatan peradaban Islam dan pengaruhnya yang abadi pada dunia.

Youtube Video: